Tin tức

Tuyển Giám đốc bán hàng Miền Nam

CÔNG TY TNHH KGPHARMA tuyển dụng vị trí giám đốc bán hàng tại miền nam.....

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ VÙNG.

Công ty TNHH KGPharma.com.vn là công ty đã có 15 năm chuyên nghiên cứu, sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh dược phẩm. Để mở rộng và phát triển công ty thành tập đoàn. Hiện nay công ty chúng tôi cần tuyển dụng vị trí Quản Lý Vùng làm việc chính thức, lâu dài, làm toàn thời gian cố định ( Full Time)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN MARKETING ONLINE

Công ty TNHH KGPharma.com.vn là công ty đã có 15 năm chuyên nghiên cứu, sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh dược phẩm. Để mở rộng và phát triển công ty thành tập đoàn. Hiện nay công ty chúng tôi cần tuyển dụng vị trí Marketing online làm việc chính thức, lâu dài, làm toàn thời gian cố định ( Full Time).

TUYỂN DỤNG GĐKD OTC Miền Bắc, GĐKD OTC Miền Nam.

Công ty TNHH KGPharma.com.vn là công ty đã có 16 năm chuyên nghiên cứu, sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh dược phẩm. Để mở rộng và phát triển công ty thành tập đoàn. Hiện nay công ty chúng tôi cần tuyển dụng vị trí GĐKD OTC Miền Bắc, GĐKD OTC Miền Nam.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁM ĐỐC KÊNH OTC TOÀN QUỐC

  GIỚI THIỆU NHÀ TUYỂN DỤNG:

Công ty TNHH KG.Pharma.com.vn là công ty đã có 16 năm chuyên nghiên cứu, sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh dược phẩm. Để mở rộng và phát triển công. Hiện nay công ty chúng tôi cần tuyển vị trí OTC  Hà Nội chính thức, lâu dài, làm toàn thời gian cố định  

THÔNG BÁO TUYỂN CTV, TDV HÀ NỘI

  GIỚI THIỆU NHÀ TUYỂN DỤNG:

Công ty TNHH KG.Pharma.com.vn là công ty đã có 16 năm chuyên nghiên cứu, sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh dược phẩm. Để mở rộng và phát triển công. Hiện nay công ty chúng tôi cần tuyển vị trí OTC  Hà Nội chính thức, lâu dài, làm toàn thời gian cố định  

Đối tác

1
Chat với chúng tôi
0889013013