NASAGAST-KG

Nasagast KG 200mg, thuốc từ xuyên tâm liên hàm lượng 200mg cao đặc. Khang sinh thảo dược

Số đăng ký thuốc của bộ y tế VD-11824-10

Liên hệ