76% bác sĩ kê đơn không đúng kháng sinh

Theo thống kê của Bộ Y tế cho biết 76% bác sĩ kê đơn thuốc kháng sinh không chuẩn, là nguyên nhân khiến 33% người bị kháng thuốc

=> Cần phải chấn chỉnh nghiêm khắc những bác sĩ này, họ chính là tác nhân lớn nhất gây nên nạn lạm dụng kháng sinh.